Tag: Điều trị bệnh viêm gan siêu vi C

Điều trị bệnh viêm gan siêu vi C

Điều trị bệnh viêm gan siêu vi C

Điều trị bệnh viêm gan siêu vi C Vào khoảng năm 1986, nghĩa là trước khi siêu vi viêm gan C được nhận dạng, người ta đã biết đến việc ứng dụng một loại thuốc …